Gjemnes Sykkelklubb
  
     
Facebookside for GSK
Følg GSK på Facebook

 
 

Kontakt

Generell informasjon (06.09.2018 av AOH)
E-post gjemnes.sykkelklubb@gmail.com    
Web www.gjemnessykkelklubb.no      
Org.nr 993 569 445      
Kontonr. 3933.01.13689      
         
         
Styret
Leder Unni Olsen e-post Tlf: 95 81 88 09  
Nestleder Inger Marie Harstad   Tlf: 95 74 71 26  
Styremedlem Jeanette Rønning      
Styremedlem Stine Bjerkeset      
Kasserer Britt Sunde      
         
Valgkomitè
Leder Frøydis Indergård      
Medlem Martin Bruseth      
Medlem Thomas Bjerkeset      
Varamedlem Henning Warvik      
         
Revisorer
Revisor Hanne Kirkevold      
Revisor Berit Indergård      
Vararevisor Hilde Myrvang      
         
         
 
 
 
 
Sponsor
   
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
Gi din støtte til oss via:
   
   
   
 
     

e-post: gjemnes.sykkelklubb@gmail.com