Gjemnes Sykkelklubb
  
     
Facebookside for GSK
Følg GSK på Facebook

 
 

Kontakt

Generell informasjon (06.05.2012 av Arnt Olav)
E-post gjemnes.sykkelklubb@gmail.com    
Web www.gjemnessykkelklubb.no      
Org.nr 993 569 445      
Kontonr. 3933.01.13689      
         
         
Styret
Leder Arnt Olav Harstad e-post Tlf: 92 13 09 06  
Nestleder Unni Olsen   Tlf: 95 81 88 09  
Styremedlem Inger Marie Harstad   Tlf: 95 74 71 26  
Styremedlem Berit Indergård   Tlf: 90 67 12 96  
Styremedlem Martin Bruset   Tlf: 97 17 68 21  
Styremedlem Eistein Bjørnes   Tlf: 41 52 88 95  
Styremedlem Thomas Kvalsvik   Tlf: 98 84 37 41  
Varamedlem Jørn Even Grønset   Tlf: 99 21 45 13  
Varamedlem Bjarte Grøteide   Tlf: 41 10 38 41  
         
Utvalg
Sportslig leder Siri Ask Fredriksen   Tlf: 41 90 09 96  
Lisensansvarlig Arnt Olav Harstad e-post Tlf: 92 13 09 06
PR-ansvarlig Daniel Kvalvik   Tlf: 40 40 43 36  
Web-ansvarlig Arnt Olav Harstad e-post Tlf: 92 13 09 06  
Politiattestansvarlig Børge Strand e-post Tlf: 99 70 43 55  
         
Valgkomitè
Leder Daniel Kvalvik   Tlf: 45 97 59 83  
Medlem Frøydis Indergård   Tlf: 41 51 10 02  
Medlem Chris Joakim Hoem   Tlf: 95 75 10 43  
Varamedlem Åge Ødegård   Tlf: 90 04 88 90  
         
Revisorer
Revisor Berit Bøifot   Tlf: 99 62 81 36  
Revisor Hanne Kirkevold   Tlf: 41 28 88 28  
Vararevisor Hilde Myrvang   Tlf: 99 40 17 37  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
Sponsor
   
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
Gi din støtte til oss via:
   
   
   
 
     

e-post: gjemnes.sykkelklubb@gmail.com