Gjemnes Sykkelklubb
  
     
Facebookside for GSK
Følg GSK på Facebook

 
 

Lisens

Sykkellisens 2015 (21.03.2014 - av Arnt Olav)

Norges Cykleforbund vil effektivisere og forenkle rutinene ved lisesregistrering og påmelding til kurs og arrangement. De har derfor i samarbeid med EQ Timing utviklet et påmeldings- og betalingssystem for lisensregistreringen der hver enkelt utøver selv foretar sin lisensregistrering gjennom en ny web basert løsning med integrert betalingsløsning.

Det er viktig at alle som skal løse lisens har betalt alle medlems- og treningsavgifter til sin klubb før registrering. Klubbens lisensansvarlig skal som tidligere godkjenne registreringen. Utøveren kan også selv registrere overgang til ny klubb gjennom den nye løsningen. Dette gjøres ganske enkelt ved at man løser lisens under den nye klubben. Lisensansvarlige i begge klubber må da godkjenne lisensen før endelig lisensbevis blir utstedt.

En annen nyhet er at utøvere som ønsker det nå kan bestille lisensbevis på plastkort sammen med lisensregistreringen. Man vil da motta dette i posten noen få dager etter at lisensen er betalt, og godkjent av klubben, og eventuelt overgang er bekreftet av gammel klubb.

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer ritt. Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring for ulykker under all utøvelse av sykkelsport (også sykling til/fra arbeid) samt ulykker på reise til og fra sykkelritt. Se lisensvilkår her.

Det er ikke bare penger å spare på helårslisens, men den gir bedre dekningen og behandlingstilbud når ulykken er ute. NCF har registrert en nedgang i antall ulykker for utøvere med helårslisens sammenlignet med utøvere som benytter engangslisenser. Ved å være medlem i en sykkelklubb vil man kunne ta del i klubbens tilbud med fellestrening og samhold og gjennom dette bli en dyktigere og sikrere syklist.

Prosedyren for lisensregistrering er som følger:

1. Bruk denne lenken for å åpne ordinær registrering. Det er viktig at man oppgir korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype. Hvis lisensen skal betales av en annen enn utøveren selv kan man oppgi alternativ fakturamottaker ved registrering, eller man motta fakturaen selv og videresende den.

2. Umiddelbart etter registreringen vil faktura bli tilsendt til oppgitt epostadresse. Sjekk også søppelpost dersom fakturaen ikke mottas.

4. Lisensansvarlig vil motta en epost om at du har registrert din lisens, slik at det er raskt og enkelt å godkjenne lisensen din. Hvis du tegner lisens under en annen klubb enn foregående sesong vil det også gå epost til lisensansvarlig i din gamle klubb, som godkjenner overgangen.

4. Når lisensen er betalt, og godkjent av klubben(e) vil du motta en epost som bekrefter at lisensen er godkjent.

5. Du kan deretter skrive ut ditt lisensbevis fra din utøverprofil, som du når med denne lenken. Hvis du er første gangs bruker av utøverprofilen kan du trykke på «Ny bruker» for å aktivere profilen. Oppgi samme epostadresse som når du tegnet lisensen. Du vil da få tilsendt en epost for aktivering av kontoen. På utøverprofilen din kan du foruten å laste ned lisensbeviset ditt også raskt melde deg på sykkelritt og andre arrangementer, og finne mange av dine resultater.

Klikk her for flere detaljer om den nye løsningen.

Trenger du hjelp?

Kontakt EQ Timing kundeservice

support@quick.no, telefon 61159000

Kundeservice er bemannet mandag-torsdag klokken 08:30-20:00. Fredag klokken 08:30-16:00

Ved eventuelt behov for hjelp med lisensbehandling utenom disse tidene, ring 90832186.

Med vennlig hilsen

EQ Timing as

Per Arne Jakobsen

 
Startavgifter barn og ungdom - helårslisens alle - 2014
Gjemnes SK dekker startavgift for barn/ungdom (tom det året man fyller 18 år) i deltakelse på alle typer sykkelritt.

Gjemnes SK dekker helårslisens for alle våre medlemmer hvis de deltar på minimum 4 sykkelritt pr år, alle typer sykkelritt.

Felles betingelser:

* Gjelder kun for 1 år av gangen. Gjelder år 2014.

* Medlemmene må sykle for Gjemnes SK på hvert aktuelt ritt (evt i samarbeid med bedrift. Skriv da: Gjemnes SK/”navn på aktuell bedrift”).

* Deltakelse og utgifter må dokumenteres, og de samles opp og sendes inn til Gjemnes SK innen desember det aktuelle året (inkl navn, fødselsdato og kontonr).

* Gjelder kun medlemmer som har betalt medlemskontingent det aktuelle året.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsor
   
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
Gi din støtte til oss via:
   
   
   
 
     

e-post: gjemnes.sykkelklubb@gmail.com