Gjemnes Sykkelklubb
  
     
Facebookside for GSK
Følg GSK på Facebook

 
 

Organisasjon

Visjon og målsetning (18.03.2010 - av Gry)
Gjemnes Sykkelklubb sin visjon er å være en sykkelklubb med tilbud om trening, konkurranse og sosialt samvær i et godt miljø til alle. Sykkelklubben skal være åpen for alle i hele kommunen - store og små - mosjonister og aktive syklister. Målet er å ha det gøy.
 
Organisasjon (18.03.2010 - av Gry)
Organisasjonsnummer: 993 569 445
Organisasjonskart 2011 Organisasjonskart for GSK
Organisasjonsplan Organisasjonsplan for GSK
Vedtekter Vedtekter for GSK
Politiattest, link>>
 
Strategiplan (04.02.2009 - av Gry)
Gjemnes Sykkelklubb sin visjon er å være en sykkelklubb med tilbud om trening, konkurranse og sosialt samvær i et godt miljø til alle.  For å nå denne visjonen er det mange oppgaver som må utføres. På bakgrunn av strategiene blir det utarbeidet 1-årige handlingsplaner.
 
Målgruppen for strategien er alle som er medlemmer i Gjemnes Sykkelklubb. Gjemnes Sykkelklubb skal være et miljø for alle fra 0 år og oppover, erfarne aktive syklister, turryttere, veteraner og mosjonister. Strategien skal også legge til rette for at nye medlemmer blir rekruttert. Klubben må tilrettelegge for et aktivt, mangfoldig og inkludrende sykkelmiljø i Gjemnes Kommune.
 
STRATEGIER:
 1. Miljø - Gjemnes Sykkelklubb skal være en klubb hvor det sosiale samvær og miljø ivaretas. Klubben skal være åpen for alle – store og små – mosjonister og aktive syklister.
 1. Organisasjon - Gjemnes Sykkelklubb skal framstå som en god organisasjon med høy standard som medlemmer er stolte av.
 1. Utvikling - Gjemnes Sykkelklubb skal fremstå som en foregangsklubb. Klubben skal ivareta og utvikle syklister ved å tilrettelegge for trenings- og konkurranseforhold, samt ivareta et godt sosialt miljø. Klubben bør rekruttere nye syklister årlig.
 1. Økonomi  - Gjemnes Sykkelklubb skal ha et aktivitetsnivå som er tilpasset klubbens midler. Inntektene skal i stor grad komme fra medlemskontingenter samt sponsormidler fra næringslivet.
 1. Kompetanse - Gjemnes Sykkelklubb skal tilby sine medlemmer kompetanse om trening, konkurranse og utstyr. Dette bør ivaretas ved å arrangere temakvelder.
 1. Profilering - Klubben skal profilere seg på internett samt gjennom media. Klubben skal også profilere seg ved bruk av klubbdrakter, T-skjorter og evt andre produkter.
 1. Samarbeid - Gjemnes Sykkelklubb skal være villige til samarbeid på alle plan. Med naboklubber, kommune, krets, forbund og sponsorer.
Nedlastbar versjon av strategiplan for Gjemnes Sykkelklubb Strategiplan for GSK
 

 

Handlingsplan 2010 (18.03.2010 - av Gry)
Gjemnes Sykkelklubb skal være en klubb som passer for alle. Attraktive tilbud skal sørge for ytterligere vekst i medlemsmassen.
 
PLAN:
 1. Miljø - Gi medlemmene – uansett alder og kjønn – en følelse av inkludering, så vel sportslig som sosialt. Arrangere klubbkveld – hvor alle kan delta, som inkluderer sykling/sosial samvær.
 1. Organisasjon - Gjemnes Sykkelklubb skal framstå som en god organisasjon med høy standard som medlemmer er stolte av. Videreutvikle organisasjonskart og organisasjonsplan.
 1. Utvikling - Lage aktivitetskalender som gjelder hele sesongen og sette opp forslag til diverse ritt. Det sportslige programmet (så vel trening som ritt) skal være attraktivt for alle aldersgrupper. Beholde medlemsmassen og rekruttere nye medlemmer til klubben. Høyt fokus på barn og ungdom, og være med å støtte disse i kommunen. Arrangere barneritt.
 1. Økonomi  - Inntektene skal i stor grad komme fra medlemskontingenter samt sponsormidler fra næringslivet. Klubben må fortsette å ha en solid økonomi.
 1. Kompetanse - Arrangere 2 Sykkelmekke-kurs, ett for voksne og ett for barn/ungdom.
 1. Profilering - Klubben skal drifte en informativ hjemmeside og evt grupper i ulike nettsamfunn, og profilere seg gjennom media så ofte som mulig. Innkjøp av klubbdrakt + T-skjorter som selges videre til medlemmer.
 1. Samarbeid - Fremstå som en attraktiv samarbeidspartner med naboklubber, kommunen, krets, forbund og sponsorer.
Nedlastbar versjon av handlingsplan for Gjemnes Sykkelklubb. Handlingsplan for GSK
 
 
 
 
 
Sponsor
   
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
Gi din støtte til oss via:
   
   
   
 
     

e-post: gjemnes.sykkelklubb@gmail.com